Skip to main content

Hur du applicerar munsårsplåstret

Så använder du COMPEED®

 • Du kan använda munsårsplåstret i vilken fas som helst av utbrottet. Men det bästa är att applicera plåstret när du upptäcker de första tecknen på ett utbrott, oftast stickningar eller klåda.
 • Tvätta händerna innan och omedelbart efter att du applicerar COMPEED® -plåstret.
 • COMPEED® Munsårsplåster ska användas dygnet runt tills munsåret har läkt*. Ett plåster sitter kvar i upp till 12 timmar**, och när det lossnar ska det omedelbart bytas ut mot ett nytt.
 • Ta inte bort plåstret för att låta såret ”andas”, det gör att läkningen* tar längre tid. Om du behåller plåstret på säkerställer du bästa möjliga miljö för läkningen – det är kliniskt bevisat.

Se vår informationsvideo om hur du snabbt och effektivt sätter på COMPEED® munsårsplåster.

Applicera plåstret

 1. Tvätta händerna. Se till att huden är ren och torr. Använd inte plåstret tillsammans med kräm eftersom plåstret då fäster sämre och därmed inte ger lika effektiv behandling.

 2. Ta bort omslaget från applikatorn och håll med båda händerna i applikatorns ändar.

 3. Dra försiktigt i båda ändarna i pilarnas riktning tills häftsidan är till hälften synlig. Rör inte häftsidan.

 4. Tryck försiktigt fast den halva av plåstret där häftsidan syns över munsåret så att plåstret sitter stadigt.

 5. Dra försiktigt applikatorns ände nedåt och bort från huden tills plåstret lossnar från applikatorn. Se till att plåstret sitter ordentligt och jämna till det mot läppen.

Ta bort plåstret

Om plåstret sitter kvar behöver det inte tas bort och bytas. Om plåstret börjar lossna från huden ska det tas bort och ersättas med ett nytt.

 1. För att ta bort plåstret lossar du plåstret i kanten.
 2. Använd båda händerna och håll i plåstrets lossade kant.
 3. Dra plåstret åt sidan, och dra isär händerna när plåstret lossnar från huden.
*läkning av munsårsutbrottet
** I en klinisk studie med 174 deltagare satt plåstret kvar i 12 timmar eller mer hos 25 % av deltagarna. Individuella skillnader kan förekomma.