Skip to main content

COMPEED® Invisible Munsårsplåster

Produktbeskrivning

Upp till 12 timmars frihet från ditt munsår *

COMPEED® Invisible Munsårsplåster ger upp till 12 timmars kontinuerlig behandling* för att kunna läka snabbt och avsevärt minska skorpbildning jämfört med antivirala krämer. Eftersom plåstret fungerar som ett virusskydd**, minskar det risken för att viruset från munsåret sprids vidare.

Plåstret läker*** ditt munsår lika snabbt som aciklovir kräm 5 % och det hjälper dig att snabbt kunna få tillbaka en vardag utan behandling av munsår.

* I en klinisk studie med 174 deltagare satt plåstret kvar i 12 timmar eller mer hos 25 % av deltagarna. Individuella skillnader kan förekomma.

** Plåstret verkar som ett virusskydd och minskar risken för att viruset från munsåret sprids vidare.

*** Karlsmark T, Goodman JJ, Drouault Y, Lufrano L, Pledger GW. Randomized clinical study comparing COMPEED® cold sore patch to acyclovir cream
5% in the treatment of herpes simplex labialis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008; 22 (10): 1184-1193.

Användning

Så använder du COMPEED® Invisible Munsårsplåster:

 • Du kan använda munsårsplåster i alla skeden av ett utbrott. Men det är bäst att använda vid första tecken på ett utbrott – vanligtvis då du får en stickande eller kliande känsla.
 • Tvätta händerna före och efter applicering av COMPEED® Munsårsplåster.
 • COMPEED® Munsårplåster bör användas 24 timmar om dygnet tills såret är läkt*.
 • Plåstret lossnar på ett naturligt sätt och bör då ersättas med en nytt.
 • Ta inte bort plåstret för att du vill det såret ska ”andas”. Detta kan förlänga läkningsprocessen*. Det är kliniskt bevisat att behålla plåstret på bibehåller miljön för att säkerställa optimal läkning av munsåret.

* läkning av munsårsutbrottet

Så fungerar det

COMPEED® Invisible munsårsplåster är det första genomskinliga läkande plåstret mot munsår. Plåstrets hydrokolloid-075 teknologi består av en aktiv gel som fungerar som en andra hud. Den förseglar munsåret och påskyndar kroppens naturliga läkningsprocess. Munsårsplåstret ger 7 kliniskt bevisade fördelar:

 • Läker munsår snabbare.
 • Döljer omedelbart munsåret
 • Lindrar smärta
 • Minskar stickningar, sveda och klåda
 • Minskar svullnad, rodnad och blåsbildning
 • Ger avsevärt mindre skorpbildning
 • Minskar smittorisken från såret

I genomsnitt sitter ett plåster kvar i 12 timmar*, individuella skillnader kan förekomma.

Frågor och svar

Vad är munsår?
Munsår är en vanlig åkomma som orsakas av herpesviruset HSV-1 och som kännetecknas av vätskefyllda blåsor runt läpparna, näsan eller hakan.

Vad beror munsår på?
Många smittas av munsårsvirus redan som barn.
Ungefär 80 % av den vuxna befolkningen bär på viruset, men bara 20 % drabbas av munsår. Flera vanliga faktorer kan utlösa utbrotten:

 • Stress
 • Nedsatt immunförsvar
 • Trötthet
 • Feber
 • Förkylning eller influensa
 • Extrem väderlek (kyla/hetta)
 • Solexponering
 • Menstruation
 • Hormoner

Hur behandlas munsår?
Munsår kan behandlas med krämer och hydrokollid-plåster. COMPEED® Munsårsplåster döljer omedelbart munsåret. Plåstret skyddar det öppna såret samt lindrar smärta och har en läkningstid som är jämförbar med aciklovir kräm 5 %*.
* Karlsmark T, Goodman JJ, Drouault Y, Lufrano L, Pledger GW. Randomized clinical study comparing COMPEED® cold sore patch to acyclovir cream 5% in the treatment of herpes simplex labialis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008; 22 (10): 1184-1193.

Hur förebygger man munsår?
Även om det inte går att förhindra uppkomsten av munsår så finns det flera saker man kan göra för att undvika att viruset sprids, vilket kan hjälpa till att minska antalet munsårsutbrott:

 • Tvätta alltid händerna innan och efter du har rört vid munsåret.
 • Undvik att kyssas, dricka ur samma glas som andra och att dela läpprodukter med andra tills munsåret har läkt.
 • Om du vet vilka faktorer som utlöser munsår hos dig kan du försöka att inte utsätta dig för dem. Till exempel kan du använda läppbalsam med UV-filter om du brukar få munsår av mycket solexponering.
 • Det är tyvärr omöjligt att undvika att smittas av munsårsviruset och att helt undvika framtida utbrott.