Compeed

Munsår: vad du behöver veta

Munsår: vad du behöver veta Munsår: vad du behöver veta Munsår: vad du behöver veta

Om du brukar få munsår så är du inte ensam. Ungefär två tredjedelar av alla under 50 år är infekterade med herpes simplexviruset av typ 1 (HSV-1), som är det virus som ger upphov till munsår . I Europa motsvarar det lite mer än 200 miljoner kvinnor (69 %) och 187 miljoner män (61 %). En herpesinfektion uppvisar sällan symptom, men kan orsaka lindriga symptom eller smärtsamma blåsor. Munsår är inte bara irriterande, utan kan också vara genanta och ha en social och känslomässig effekt. I extrema fall kan munsår leda till social isolering. Men kom ihåg att du inte är ensam.

Vad är munsår?

Munsår, som också kallas herpes eller förkylningsblåsor, är grupper av små, vätskefyllda blåsor. Blåsorna är ofta samlade i mindre områden på läppen och runt munnen. Innan blåsorna visar sig får man ofta en stickande känsla eller känner en brännande smärta. Sedan dyker blåsorna upp. Vanligtvis spricker de och blir fuktiga innan de bildar en skorv och försvinner efter några dagar, eller upp till två veckor. Om man inte behandlar ett munsår brukar det hålla i sig i mellan sju och tio dagar, men de kan också finnas kvar i upp till två veckor. Även om man inte kan bota munsår kan man komma till rätta med smärtan, minska utbrottet och bidra till att skynda på läkningsprocessen.

Varför får man munsår?

Munsår orsakas av herpes simplexvirus 1 (HSV-1). Det finns två typer av herpes simplexvirus: HSV-1 och HSV-2. Den första typen motsvarar herpes labialis, den sorts herpes som sitter runt munnen, oftast på läpparna. Den här typen av herpes kallas ofta munsår eller förkylningsblåsor. HSV-2 å andra sidan ger genital herpes. Rent generellt är herpes ett utslag i huden eller slemhinnorna och karaktäriseras av en rodnad i det aktuella området innan blåsorna bildas. De kan sedan spricka och så småningom bilda en skorv.

Den primära virusinfektionen för munsåret sker ofta före 20 års ålder och även småbarn. Det finns många sätt att bli infekterad: direktkontakt med viruset via saliv från pussar, att dela personliga föremål, eller genom kontakt hud-mot-hud. Det är viktigt att veta att en person som bär på viruset alltid kan vara smittsam vare sig han eller hon har ett synligt munsår eller ej. Herpesviruset tar sig in i kroppen genom ett sår i huden eller insidan på munnen. Ett utbrott sker sedan inom bara några dagar. Efter den första infektionen ligger viruset vilande inuti nervcellerna i ansiktet. Hos ungefär en tredjedel av alla personer kan viruset “vakna” eller återaktiveras och bli återkommande herpes. När en återaktivering sker förflyttar sig viruset längs nerverna ut till huden där munsår uppstår i form av blåsor kring läpparna, i munnen eller, i ungefär tio % av fallen, på näsan, hakan eller kinderna.

Munsår kan påverkas av stress, inklusive känslomässig stress, utmattning, sömnbrist, ett försvagat immunsystem, en sjukdom med infektion eller feber, hormonella förändringar under menstruationen eller om man använder p-piller, och till och med exponering för sol och vind. Om man brukar få munsår är det ett bra tips att ha en dagbok eller loggbok där man skriver upp olika saker, till exempel aktiviteter, sjukdomar och livshändelser, för att komma underfund med vad som hände innan utbrottet. På så sätt kan man komma fram till sådant som kan utlösa ett munsårsutbrott. Hos personer som får upprepade munsår uppstår de mindre än tre gånger om året och antalet utbrott minskar generellt med tiden.

Är det smittsamt?

Ja, det är det. Vanligtvis sprider sig munsår från person till person genom närkontakt, till exempel pussar, men man kan också få munsår genom att röra vid föremål som det finns virus på, till exempel handdukar, föremål eller rakhyvlar. Man är smittsam från den första stickande känslan, eller andra tecken på att ett munsår är på väg att bryta ut, och tills det är helt läkt. Därför är det vanliga antagandet att munsår inte längre är smittsamma när det har bildats en skorv felaktig. Dessvärre är munsår smittsamma även om det inte finns synliga munsår, eftersom man kan överföra viruset även när det är vilande.

Hur länge varar de?

När en person smittas av viruset uppstår ett munsår vanligen inom några få dagar. Tecken och symptom kan variera beroende på om det är ett första utbrott eller ett återkommande utbrott. Ett återkommande utbrott brukar vara mindre allvarligt. Munsår uppstår ofta på samma ställe som tidigare och utvecklingen av ett munsår går ofta via igenom fem stadier under en period på sju till tio dagar. De tidigaste stadierna gör mest ont och är mest känsliga.

Stadium 1: Stickande stadium
Hos över 85 % av de som lider av munsår börjar utbrotten med symptom som en stickande, stramande, öm eller kliande känsla runt läpparna. Det här stadiet varar i en till två dagar. Oftast får man en stickande känsla runt området där munsåret kommer att visa sig. Området sväller sedan och blir rött och kan göra ont att röra vid. Kom ihåg att ett munsår är smittsamt från då man känner det första stickandet eller andra tecken på att ett munsår är på väg, eftersom viruset redan har förökat sig.

Stadium 2: Stadium med blåsor
Inom 48 timmar av det första stadiet uppstår kluster med röda, vätskefyllda blåsor. Det beror på att viruset har vaknat, förökat sig och kroppen börjar kämpa emot. Blåsorna börjar fyllas med en genomskinlig vätska. Vätskan är mycket smittsam, eftersom den innehåller munsårsviruset (HSV-1, herpes simplexvirus typ 1). Om blåsan spricker släpper den ut den smittsamma vätskan, vilket kan leda till att infektionen sprids till andra delar av kroppen eller till andra personer.

Stadium 3: Vätskande
Dag 4 eller 5 av ett utbrott brukar blåsorna spricka, vätska sig och bilda sår som gör ont. Öppna sår är röda och grunda. Tänk på att munsår är som mest smittsamma i det har stadiet. De exponerade och variga såren börjar få en skorv och kroppen inleder läkningsprocessen.

Stadium 4: Skorpbildning
Ungefär dag fem till åtta under ett utbrott är det troligast att såren har fått en skorpa. Munsåret har torkat ut och en skorpa har bildats, vilket gör att det kliar och det gör också ont när skorpan spricker. När blåsan torkar ut utan att spricka blir skorven gul eller brun

Stadium 5: Munsåret läker helt
Munsårets sista stadium är läkningsfasen. När kroppens immunförsvar har besegrat viruset börjar skorven att lossna och munsåret läker. Försök att undvika att pilla bort skorven, eftersom läkningsprocessen måste börja om från början igen. För de flesta tar det mellan åtta och tio dagar innan munsåret har läkt efter de första symptomen. Man brukar inte få ärr av munsår.

Tips på hur man hantera munsår.

Eftersom viruset aldrig lämnar kroppen efter det första utbrottet kan infektionen inte botas, men man kan hantera symptomen. Upp till flera timmar innan munsåret uppstår är det troligt att man har en stickande eller kliande känsla runt läpparna. Att behandla ett munsår i det här tidiga stadiet är den mest effektiva behandlingen och kan leda till ett mindre munsår som läker snabbt.

COMPEED® Munsårsplåster kan bidra till att förhindra att munsåret blir större och att skorpbildningen blir allvarlig och även främja snabbare läkning. Plåstren innehåller aktiv hydrokolloidgelteknik som har utvecklats för att läka munsår snabbt. Eftersom plåstrens utformning är diskret bidrar COMPEED® munsårsplåster också till att undvika socialt pinsamma situationer . Plåstren kan användas i alla stadier av ett utbrott. Den generella principen är densamma: ju tidigare, desto bättre. COMPEED® munsårsplåster bidrar inte bara till att munsår läker snabbare, utan lindrar också smärtan och minskar risken för att det kommer smuts i såret. Genom att tillhandahålla en skyddande barriär minskar plåstret effektivt risken för att viruset sprids till andra personer. Plåstren har bevisats vara väldigt effektiva för att behandla herpes labialis samtidigt som såret också skyddas mot yttre miljöfaktorer.

Referenser

1

World Health Organization – Herpes simplex virus (January 2017) – https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/herpes-simplex-virus

2

Karlsmark T et al. Randomized clinical study comparing Compeed® cold sore patch to acyclovir cream 5% in the treatment of herpes simplex labialis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008 Nov;22(10):1184-92. doi: 10.1111/j.1468-3083.2008.02761.x